Mayor’s Welcome Speech

 

On 31st of January Twiss International BV organized a seminar Doing Business in Vietnam in cooperation with the Municipality of Emmen and ITEC (International Trade Expert Centre) of NHL Stenden.

 

 

The mayor of Emmen, Mr. Eric van Oosterhout, opened the seminar with a welcome speech to the participants and he spoke about the internationalization strategy of Emmen municipality.

 

 

You will find the complete speech below.

 

Welcome speech by the mayor of Emmen at the seminar Doing Business in Vietnam.

“Welcome to all of you and a special warm welcome for Dr. Tri and students from Vietnam. Thank you for being here and for your contribution to the
cooperation.

It is for you that I start my short speech in English.

Dr. Tri, you have proven to be of great importance for our cooperation.

We are very glad you will also share your profound knowledge and experience on trade opportunities between Vietnam and the Netherlands with us.

And that you are willing to use your wide network in Vietnam to arrange matchmaking for our entrepreneurs during the visit in March.

I will switch to Dutch now to explain to entrepreneurs and other interested people from our region why we support the upcoming trip to Vietnam.

Ja, wat is nu eigenlijk de achtergrond van onze inzet voor een reis naar Vietnam?

Waarom houdt de gemeente Emmen zich daar eigenlijk mee bezig?

Tenslotte ligt Duitsland als onze belangrijkste handelspartner naast de deur en daar liggen nog veel kansen voor bedrijven in onze regio.

Is het niet zo dat de wereldhandel en speciaal die met Azië steeds moeilijker wordt door weerstand tegen de globalisering en tegen handelsverdragen?

Hebben bedrijven al niet genoeg aan hun hoofd met de naderende Brexit?

Het is waar dat ook voor buitenlandse samenwerking voor ons als gemeente Emmen Duitsland zonder meer op de eerste plaats staat. Wij hebben al jaren een actief beleid om grensoverschrijdende samenwerking op tal van terreinen te stimuleren en onderhouden.

Veelal doen wij dat in samenwerking met NHL Stenden, zoals op het gebied van groene chemie, toerisme en ook via het Rijnland Instituut dat is verbonden aan NHL Stenden.

Een tweede prioriteit ligt dan vervolgens voor ons in Brussel en op de daaraan verbonden Europese organisaties en netwerken. Samen met Assen, Groningen en Leeuwarden hebben wij een eigen kantoor in Brussel, waar twee mensen voor ons werken om steun voor onze
projecten te krijgen.

Je zou kunnen zeggen dat wij actief buitenlands beleid voeren gericht op Duitsland en Brussel.

Maar daarnaast spelen wij graag in op behoeften en vragen vanuit ons bedrijfsleven en vanuit het onderwijs.

Zo’n vraag kwam eind 2014 van Stenden in Emmen.

De School of Commerce in Emmen zag nieuwe kansen ontstaan voor handel met Azië en zag daarbij een snel toenemende rol voor Vietnam.

Daarbij zou een samenwerking met de Economische Universiteit van Ho Chi Minh City (ofwel Saigon) nuttig kunnen zijn.

Nu krijg je in communistische landen zoals Vietnam samenwerking met Universiteiten sneller op de rails wanneer dat actieve en zichtbare steun krijgt van de overheid aan onze kant.

Daarom vroeg Stenden ons om deel te nemen aan een reis naar Vietnam in 2015.

Intussen zijn er ook in 2016 en 2017 reizen naar Vietnam geweest, waaraan ook bedrijven, zoals van Rick Melenhorst, deelnamen.

Soms was het nog wat zoeken naar de juiste contacten in Vietnam om ons daarbij te helpen, maar inmiddels heeft Dr. Tri zich onderscheiden door zijn uitstekende contacten zowel binnen de overheid en het bedrijfsleven, als binnen de universitaire wereld in Vietnam.

Van hem, maar ook van Rick Melenhorst, hoort u hierna waarom er goede kansen liggen juist in Vietnam en juist ook in de komende jaren.

Die kansen krijgt u niet op een presenteerblaadje. U zult daar zelf veel tijd en energie in moeten steken.

Daarbij kunt u wel terugvallen op collega bedrijven, zoals Twiss International, dat dit symposium en de reis heeft georganiseerd. Maar ook op organisaties van de overheid, zoals NLinBusiness, RVO en het consulaat-generaal in Ho Chi Minh City, waar wij ook op bezoek gaan.

En ook als gemeente Emmen blijven wij graag desgevraagd onze hulp geven aan initiatieven als die van Twiss International in samenwerking met NHL/Stenden.

Wij zijn inmiddels door de opgedane ervaringen overtuigd van de kansen voor handel met Vietnam die alleen maar zullen gaan groeien.

Of dat voor uw bedrijf ook zo is moet u natuurlijk vooral zelf beoordelen.

Ik zou zeggen: eerst zien en dan geloven en misschien kan dat wel het beste door in maart mee te gaan!